(velké) kartičky Žena v cyklu

photo

Kartička lesklé lamino

Kartička lesklé lamino
Kartička s reprodukci obrazu je digitální tisk  v lesklem pevném laminu o rozměru 12x12 cm /čtverec/ nebo 10x15cm /obdelník/   se  zaoblenými rohy. Na zadní straně kartičky je popis a působení obrázku nebo poselství.

Velká Sada pěti kartiček Cyklická žena  jsou digitální tisky  v lesklem pevném laminu o rozměru 10x15cm  se  zaoblenými rohy. 

 

Žena je cyklická bytost plná velkých proměn a nejrůznějších energií. Každý měsíc prožívá nový cyklus, který je rozdělen do 

4 fází.
   Jednotlivé fáze korespondují s fázemi měsíce a podle toho se také mění energie a vyzařování ženy. Ideální by bylo sjednotit menstruační cyklus s cyklem měsíce tak, aby menstruace začala,když je měsíc v novu a ovulace probíhala, když je měsíc v úplňku.
 
  1. fáze menstruační - reflektivní je fází regenerace, odpočinku a meditace. Žena je více unavená,citlivá, uzavírá se do sebe a přemýšlí. Je napojena na universum a jedná intuitivně. Měla by si udělat čas pro sebe a načerpat novou  sílu.
   2. fáze předovulační - dynamická je fází přílivu nové energie. Žena je aktivní, optimistická, sebejistá, svobodná 
a nezávislá. Přemýšlí logicky a rozumově, je nadšená pro nové věci.
   3. fáze ovulační - expresivní je fází plodnosti a sexuality. Žena je společenská, komunikativní, laskavá, přitažlivá, pečující a obětavá. Ráda se seznamuje a vyhledává kontakt 
s druhými.
   4. fáze předmenstruační - kreativní je fází změn a proměn. Žena je vášnivá, tvořivá a inspirativní, uvědomuje si sebe sama a cítí spojení se zemí i s vesmírem. Má potřebu všechno měnit. Proměnlivá je i její nálada a emoce.
 

 

   Pokud si žena svůj cyklus plně uvědomuje, prožívá jej přirozeně a je obeznámena s jednotlivými fázemi, může plně využít jejich možnosti a energie.