1 - Mág (obraz)

photo

Originály obrazů

Originály obrazů
 Tato kategorie obsahuje originální malby nebo kresby. Především olejomalby na plátně nebo sololitu. Připadně také obrazy malovány akrylem nebo jinými technikami.  

1- Mág. olejomalba na plátně 60x80cm

Mág v Tarotu je kartou nesoucí číslo jedna což odkazuje na jednotu a Já. Karta je přiřazena k hebrejskému písmenu Bét, které znamená dům nebo řeč. Na stromu života je přiřazen ke spojnici keter – bina.
Hlavní postavou Je zde mág stojící v kruhu kolem čtyř základních živlu. Jedno ruku ukazuje nahoru a druhou dolu, což vyjadřuje nejznámější hermetickou poučku „Jak nahoře tak dole.“ Jako vždy je nutné si uvědomit že na tento archetyp můžeme nahlížet z různých rovin pohledů. Kdy na nejvyšší úrovní je to Tvořitel, slovo tvoření, komunikace, mistrovství a moudrost. Nebo je to také zasvěcenec, který ovládl sebe sama a je v souladu s duchem. Na nižší úrovní může symbolizovat nějakého kejklíře, podvodníka či obchodníka.....