Žena v cyklu

Téma "Žena v cyklu" se v dnešní době stává čím dál známějším. Také mne toto téma velice zaujalo a navíc mne v této věci oslovila paní Zuzana Galuszková a poprosila mne, abych namaloval ženu ve všech fázích jejího cyklu. Ve spolupráci s paní Galuszkovou a mojí ženou Marcelou jsme vytvořili obrázky a texty, které jsou zde v naší nabídce pro všechny ženy, které se chtějí s tímto tématem seznámit.

   Žena je cyklická bytost plná velkých proměn a nejrůznějších energií. Každý měsíc prožívá nový cyklus, který je rozdělen

do 4 fází.

   Jednotlivé fáze korespondují s fázemi měsíce a podle toho se také mění energie a vyzařování ženy. Ideální by bylo sjednotit menstruační cyklus s cyklem měsíce tak, aby menstruace začala,když je měsíc v novu a ovulace probíhala, když je měsíc v úplňku.
 
  1. fáze menstruační - reflektivní je fází regenerace, odpočinku a meditace. Žena je více unavená,citlivá, uzavírá se do sebe
a přemýšlí. Je napojena na universum a jedná intuitivně. Měla by si udělat čas pro sebe a načerpat novou  sílu.
   2. fáze předovulační - dynamická je fází přílivu nové energie. Žena je aktivní, optimistická, sebejistá, svobodná a nezávislá. Přemýšlí logicky
a rozumově, je nadšená pro nové věci.
   3. fáze ovulační - expresivní je fází plodnosti a sexuality. Žena je společenská, komunikativní, laskavá, přitažlivá, pečující
a obětavá. Ráda se seznamuje a vyhledává kontakt s druhými.
   4. fáze předmenstruační - kreativní je fází změn a proměn. Žena je vášnivá, tvořivá a inspirativní, uvědomuje si sebe sama
a cítí spojení se zemí i s vesmírem. Má potřebu všechno měnit. Proměnlivá je i její nálada a emoce.
 
    Pokud si žena svůj cyklus plně uvědomuje, prožívá jej přirozeně a je obeznámena s jednotlivými fázemi, může plně využít jejich možnosti a energie.
 
 
 
Vědma-Stařena 
Menstruační (reflektivní) fáze (1.–6.den cyklu)

 

Roční období: zima 

Fáze měsíce: novoluní

Životní fáze ženy: žena v pozdním stáří, již nemenstruuje, dochází k jejímu uvnitřnění, zastavení, klidu, odpočinku, stažení se do sebe, ke kořenům 

Barva: červená (kořeny), tmavomodrá, černá 

Vládne: duše a intuice

Klíčová slova: moudrost, obnova, výživa zárodku

Symbolika bohyně: Maeve, Sige

 

 „Jsem citlivá a intuitivní žena. Mám ráda samotu a klid, uzavírám se do sebe a přemýšlím. Potřebuji odpočívat a načerpat novou sílu. Energie kolem sebe vnímám velmi silně.  Napojuji se na universum a vnímám podstatu bytí. Rozhoduji se intuitivně a správně.”

 

 

 

Panna-Dívka

Předovulační (dynamická) fáze  (7.-13.den cyklu)

 

Roční období: jaro

Fáze měsíce: dorůstající

Životní fáze ženy: mladistvé užívání života bez závazků

Barva: bílá (čistota), zelená, žlutá

Vládne: rozum, intelekt

Klíčová slova: energie, aktivita, sebevědomí, soběstačnost, nespoutanost

Symbolika bohyně: Artemis, Brigit, Eostre - bohyně jara, Afrodite, Athéna, Diana, Guinevere

 

 „Jsem krásná žena plná života a energie. Mám sílu bojovat a překonávat překážky. Prožívám svobodu  a raduji se ze života.  Rozumím mužům a také oni pro mne mají pochopení. Všechno se mi daří, mám spoustu elánu a plním nejrůznější úkoly. Mám ráda pořádek a věci v mém životě mají svůj řád. Pracuji na sobě, s nadšením začínám nové projekty a také fyzická práce mi činí radost. Vše je dokonalé.”

 

 

 

Matka - Manželka

Ovulační (expresivní) fáze (14.–20.den cyklu)

 

Roční období: léto

Fáze měsíce: úplněk

Životní fáze ženy: péče o rodinu (muže i děti)

Barva: žlutá (hojnost), růžová (láska), červenofialová

Vládne: srdce a pocity 

Klíčová slova: láska, péče, podpora, výživa, plodnost, starostlivost, soucit

Symbolika bohyně: Gaia, Isis, Freya, Epona, Hathor, Deméter, Venuše

 

„Jsem milující žena plná lásky a soucitu. Otevírám své srdce a s láskou pečuji o sebe i o druhé.  S radostí pomáhám svým bližním. Jsem přitažlivá pro muže a ráda se líbím. Cítím se dobře ve společnosti lidí a ráda se bavím. Seznamuji se s novými lidmi a komunikuji. Můj život je láska.”

 

 

 

Čarodějka - Kouzelnice

Předmenstruační (kreativní) fáze (21.–28.den cyklu)

 

Roční období: podzim

Fáze měsíce: ubývající 

Životní fáze ženy: "syndrom prázdného hnízda", děti odchází z její péče a žena má znovu čas na sebe, může se rozlétnout, má již zkušenosti, které neměla v období Panny (transformace ženy)

Barva: oranžová (tvořivost), zlatá, bílá, stříbrná 

Vládne: podvědomí a intuice (vnitřní svět)
Klíčová slova: destrukce a tvoření
Symbolika bohyně: Kálí, Černá Madona, Hekate, Lilith, Persefone, Gorgona
 
 „Jsem okouzlující a vášnivá žena. Ráda tvořím a miluji svět plný barev. S úspěchem dokončuji své projekty, vyhazuji všechno staré. Chci být sama sebou, smát se a tančit. V mém životě je všechno proměnlivé, jako moje nálada. Také moje energie kolísá.  Chvíli jsem veselá a chvíli pláču, chvíli zářím a chvíli se zlobím... chvíli pracuji a chvíli odpočívám.”
 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 11. září 2015 12:25:23