Články


4. února 2019

Meditační vykládací karty

  Tarot je pradávná metoda sebepoznání skrze obrazové symboly, ze kterých se vyvozují určité jevy. Velká arkána obsahuje 22 karet, které symbolizují nekonečný kruh a proces.  Pomáhá nám odkrývat a odhalovat mnoho skrytého o nás i o naší cestě životem. Díky obrazům se můžeme dovídat poselství našeho nitra. Poslouží nám také jako kompas či mapa našeho duchovního, osobního a profesního vývoje. Řekne nám mnoho o naší osobnosti a může mnoho transformovat. Jsou to zrcadla a obrazy naší duše.


11. září 2015
Žena v cyklu

Téma "Žena v cyklu" se v dnešní době stává čím dál známějším. Také mne toto téma velice zaujalo a navíc mne v této věci oslovila paní Zuzana Galuszková a poprosila mne, abych namaloval ženu ve všech fázích jejího cyklu. Ve spolupráci s paní Galuszkovou a mojí ženou Marcelou jsme vytvořili obrázky a texty, které jsou zde v naší nabídce pro všechny ženy, které se chtějí s tímto tématem seznámit.


23. srpna 2015
O mne

 Něco málo o mne...