Dvojka holí (obraz)

photo

Originály obrazů

Originály obrazů
 Tato kategorie obsahuje originální malby nebo kresby. Především olejomalby na plátně nebo sololitu. Připadně také obrazy malovány akrylem nebo jinými technikami.  

 

Dvojka holí - Sebevláda olejomalba na sololitu 60x80cm

Dvojka holí znamená sebevládu, nadvládu, dominanci, vášeň a prosazení se. Také je to karta harmonického rozdělení a vyrovnání životních sil. Je to dokonalá tvůrčí vůle a využití dynamické, destruktivní energie . Tato energie není spoutaná a potlačena, ale projevená ku prospěchu. Schopnost ovládnuti sebe sama a nalezeni odvahy a síly ve svém nitru. Ústředním motivem jsou dvě ocelové hole s lebkami skopců. Hole se navzájem kříži a vytvářejí střed, ve kterém se spojují. To nám připomíná jak důležitost spolupráce. Tak také schopnost hledat sílu ve vlastním středu. Beraní lebky a planeta Mars v pozadí i astrologické symboly odkazují na Mars v Beranovi, kde je vládcem. To znamená silnou životní energii, sebeprosazení, průkopnictví a touhu po dobrodržství. Ale také destruktivní a výbušnou energii, která je zde vyrovnávaná harmonickým rozpoložením Holí i plamenu. Hole jsou zde silovými předměty a patří k živlu ohně. Ohnivý element zde reprezentují také plameny tvořící koně ve skoku i plameny připomínající hady. Koně značí vnitřní sílu, ale také ovládnutí instinktivních sil. Také plameny ve tvaru hadů se obtáčejí rovnoměrně okolo holí. Můžou také znamenat životní energii ale i tu ničivou. Na kabalistickém stromu života je přiřazena k sefiře Chochma - moudrost.